سبد خرید
جمع سبد خرید
0

آشنایی با آکادمی فرمولاز

آشنایی با آکادمی فرمولاز

مجوزهای آموزشی:
- سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
- سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان قم

سابقه فعالیت:
- فعال در حوزه آموزش از سال 1392
- آموزش بیش از 1500 نفر
- برگزاری بیش از 50 هزار نفر ساعت دوره آموزشی
- برگزاری ده ها کارگاه آموزشی در استان های مختلف

سابقه فعالیت پژوهشی:
- شرکت در سمینارها و کنفرانس های ملی و بین المللی
- چاپ مقالات در نشریات داخلی و خارجی
- تالیف سه عنوان کتاب تخصصی و آموزشی:
1- شناخت و کاربرد گیاهان دارویی
2- آموزش ساخت صابون های طبیعی
3- آموزش ساخت کرم، لوسیون و کره بدن طبیعی
- برگزیده به عنوان محقق و پژوهشگر برتر استانی

مدرسین:
- مهندس سیف اله کاشانی
کارشناس ارشد فیزیولوژی از دانشگاه رازی
مدرس دانشگاه و سازمان فنی و حرفه ای

- مهندس فریده ممیز
کارشناس گیاهان دارویی و
کارشناس ارشد کارآفرینی
مربی رسمی سازمان فنی و حرفه ای